REFLECTIE


We zijn nu anderhalf jaar bezig geweest met het project de Koolhof Klikt !

Doelstelling was:

vereenzaming tegengaan

mensen achter de voordeur halen

meer betrokkenheid bij de wijk

een zinvolle dagbesteding

contacten onderling

begrip

bondjes

samen dingen gaan doen buiten de cursus

door middel van een kunstuiting: Beeldende Kunst

 

De vraag kwam vanuit de wijkwerker:

de Koolhof was een wijk waarin veel vereenzaming is, doordat er geen echt wijkgebouw is waar mensen samenkomen.

Marije en Anita werden als werkgroepleiders gevraagd.

 

Het idee van Marije en Anita was, dat de gemeente Deurne dit project ging faciliteren.

dat bleek echter anders:

dus, gingen wij als kunstenaars

 • Subsidies aanvragen
 • Plannen uitwerken
 • Kostenberekeningen maken
 • Tijdsplanning maken
 • contacten leggen met wijkraad en wijkgebouw
 • Huren
 • Subsidie bij de gemeente aanvragen
 • Subsidie bij kunstensector
 • Subsidie bij maatschappelijk betrokken organisaties.

 

Bij elke subsidie waren andere voorwaarden, dus het was een heel gepuzzel eer ons werkplan aan alle voorwaarden voldeed.

Hierbij is veel overleg geweest en veel contact met derden.

 

 

Ondertussen was het onzeker of we konden starten, dus we konden geen afspraken maken:

 • het gebouw konden we nog niet huren of reserveren
 • de materialen konden we nog niet aanschaffen
 • de werving kon nog niet plaatsvinden omdat je niet wist of het door kon gaan.

 

 

Door technische problemen of budget werden sommige subsidies niet toegekend

 • De gevraagde begroting bevatte geschatte subsidies, maar je kreeg nooit het complete bedrag toegekent.
 • Daarna hebben we de begroting moeten aanpassen aan het bedrag dat we uiteindelijk hebben gekregen.
 • Gelukkig hebben we via aanbiedingen en kortingen alsnog veel spullen wel kunnen aanschaffen.

 

DOELSTELLING halen:

STAP 1

de mensen vinden:

 

Uiteindelijk konden we aan de slag

DE WERVING:

 • Via plaatselijke krant
 • Via gemeente
 • Via de Maatschappelijke organisaties

 

dat viel dus ook weer tegen, 

we hadden dus gehoopt dat als we een goed plan en materiaal hadden, dat de maatschappelijke organisaties van de gemeente een aantal kandidaten zou kunnen aanwijzen.

Per slot zijn mensen die vereenzamen vaak in beeld bij Maatschappelijk werk of Stichtingen als KBO 

Helaas, vanuit die bronnen konden we niet putten

 

Hoe dan wel?

 • enkelen zijn gestart vanuit het koffie-uurtje van de wijk
 • enkelen vanuit het weekblad voor Deurne
 • en Eindhovens dagblad
 • DMG
 • de rest is door deelnemers/ buurvrouwen meegenomen

 

De WERVING is dus een uitdaging als de Maatschappelijke organisaties van de gemeente geen actieve rol spelen

een gemiste kans !!!!!


DE DOELSTELLING: sociale contacten

 

Hierin zijn wij voor 200% geslaagd !

 

Fotografie blijkt een eenvoudige manier om contacten te leggen;

 • doordat je foto's duidelijk zijn, valt er wat te bespreken

 

 • Iedereen kan fotograferen: de huidige toestellen zijn zo goed, dat 1 druk op de knop een goede foto levert. Mensen met een beperking konden allemaal scherpe foto's maken.

 

 • De bescheiden mensen op de achtergrond ontplooiden zichzelf, omdat iedereen alles kon zeggen en mocht vinden, voelt iedereen zich vrij om te praten.

We hebben stille, teruggetrokken mensen zien opbloeien tot gezellig kletsende en aanwezige deelnemer die durft in te breken in een gesprek

 

 • Door de fotografie leerden we elkaar kennen
  • er ontstonden persoonlijke gesprekken door herkenning
  • Mensen gingen enthousiast aan de slag, ze hadden een doel
  • Hun verhaal telde mee
  • Mensen haalden elkaar op
  • Gingen samen boodschappen doen
  • of bij elkaar op bezoek
  • Mensen raakten betrokken bij de wijk
  • Gingen in de wijk mee organiseren
  • en zelfs mensen die eigenlijk nooit buiten de deur kwamen, schonken koffie bij het buurtfeest
  • En durfden in de microfoon over hun eigen werk te vertellen bij de opening van de expositie !

WERKWIJZE:

De projectleiders:

 • regelen de subsidies
 • regelen de huur
 • regelen de exposities
 • geven de deelnemers instructie
 • leveren toestellen en materialen
 • verzamelen de foto;s en drukken die af
 • leiden de gesprekken e
 • sturen bij waar nodig
 • zorgen voor een fijne, open gezellige sfeer waar iedereen zijn/haar mening kan vertellen

 

De deelnemers:

 • Maken foto;s
 • komen naar de locatie
 • bespreken de foto's
 • gaan verder met foto;s maken
 • stellen vragen
 • helpen elkaar
 • adviseren elkaar in creatieve zin
 • luisteren naar elkaar
 • voeren gesprekken met elkaar
 • delen in het sociale gebeuren

LOCATIE

We wilden vanuit het wijkcentrum (de Vlieger) bindend aan de slag

dat viel tegen:

 • de huur was behoorlijk
 • de toegankelijkheid was zeer beperkt
 • wij waren afhankelijk van de regels van een school
 • Het sanitair was smerig
 • de locatie was niet geschikt:
 • niet gezellig
 • te hoog
 • teveel lawaai
 • er kon niets opgehangen worden

 

 • Door CORONA hebben we huisbezoek afgelegd, om contacten te houden

 

 • en hebben we uit moeten wijken naar de plaatselijke snackbar

 

Later zijn we verhuisd naar een openbare school

 • Daar was veel meer mogelijk
 • Het was veel goedkoper
 • Knusse uitstraling
 • Meer mogelijkheden door meer werkplekken

Nadeel:

het ligt niet centraal en is moeilijker te vinden.

 

Conclusie

Een locatie voor de wijk zou centraal moeten liggen

 • Vrij toegankelijk
 • Knus en herkenbaar
 • Niet kostbaar voor wijkbewoners
 • een eigen plekje moeten hebben in de wijk.
 • Multi-inzetbaar moeten zijn

CONCLUSIE:

Een fotoproject als de Koolhof Klikt! Is een succesvolle manier om mensen die onzichtbaar zijn in de wijk te bereiken en weer bij de wijkactiviteiten betrokken te krijgen.

 

Door dit project zijn bondjes ontstaan, mensen halen elkaar op, gaan samen boodschappen doen of gaan bij elkaar op de koffie

 

Het - wij zijn er voor elkaar- gevoel is heel sterk geworden, bij de bijeenkomsten worden zeer waardevolle gesprekken met elkaar gehouden, je kunt je gevoelens delen met elkaar....

je bent niet meer alleen....


DANK AAN:

Gemeente Deurne, Prins Bernhardfonds, VSB-fonds

Wijkraad Koolhof, Wijkwerker Koolhof

de Vlieger, de Bron

de Nieuwenhof

de Buurman


Wil jij ook zo'n project in jouw wijk > Mail zsm dan kunnen wij voor jullie subsidie aanvragen !

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb